Uw omgeving is ons gebied

HGCA B.V. werkt vanuit ruime ervaring en kennis in civieltechnische begeleiding samen met u aan slimme oplossingen. Van schets tot uitvoeringsontwerp en van regie tot realisatie. Samenwerken betekent voor ons niet alleen meedenken. Maar ook een vinger aan de pols houden en alles en iedereen een stap voor zijn. Uiteraard houden we u van elke fase op de hoogte. Samenwerken is immers samen werken.

werkzaamheden HGCA

De diensten van HGCA B.V.

Een samenwerking zien wij als samenspel tussen inhoud, proces en relatie. Dat we u ontzorgen vanuit effectieve procesbeheersing en kwalitatieve deskundigheid, spreekt dan eigenlijk vanzelf.

Civieltechnisch projectmanagement

Bij locatieontwikkeling is het vaak hollen of stilstaan. Snel in kunnen spelen op vragen uit de markt en anticiperen is onontbeerlijk in een succesvol traject. HGCA is een partner die niet alleen deze tempoversnellingen kan bijbenen, maar ook de kwaliteit en continuïteit blijft monitoren. Een degelijke voorbereiding draagt positief bij aan ons eindresultaat. Net als het nakomen van afspraken en deadlines. HGCA is breed inzetbaar.

Diensten die onder civieltechnisch projectmanagement vallen zijn:

• Directievoering en toezicht
• Interimmanagement
• Omgevingsmanagement
• Inframanagement gebiedsontwikkeling
• Contractmanagement

Advies en engineering (verkeer en infra)

Verkeertechnisch ontwerp

Optimale doorstroom en veiligheid voor de weggebruiker, het zijn twee zaken waarmee HGCA rekening houdt bij verkeerstechnisch ontwerp. Zonder daarbij esthetiek en voldoende ruimte voor groen uit het oog te verliezen. We zijn tevens deskundig op het gebied van verkeersveiligheid rondom scholen.

Infra

In een ontwerptraject spelen voor ons naast kwaliteit ook kostenbewustzijn en duurzaamheid een belangrijke rol. Wij denken graag mee vanaf de tenderfase of het schetsontwerp. Bijvoorbeeld in het bepalen van financiële haalbaarheid, advisering in materialisatie of het civieltechnisch uitwerken van een stedenbouwkundig plan.

Diensten die onder advies en engineering vallen zijn:

• Verkeerskundig ontwerp en advies
• Verkeersveiligheidsaudits (onderliggend wegennet)
• Rijcurve toetsing
• Bestek, tekeningen (RAW) en aanbestedingsbegeleiding
• UAV-GC uitvraag en contractvorming
• Exploitatiebegrotingen en kostenramingen (SSK en RAW)
• Milieukundig en bodemkundig (geotechnisch) advies
• Ontwerp/advies civieltechnische constructies
• Splitsingstekening en aanleveren GML-bestanden (kadastraal splitsen)
• Begeleiding bijkomend onderzoek (archeologisch, flora en fauna, NGE)
• Omgevingsmanagement

Neem contact op voor een kennismaking!

Het team van HGCA B.V.

Het vierkoppige team van HGCA vult elkaar perfect aan vanuit tientallen jaren ervaring en skills. Als vaste contactpersonen borgen wij de projecthistorie zodanig, dat inwerkperiodes onnodig zijn en er geen kennis verloren gaat. Tevredenheid gaat bij ons gelijk op met ‘net dat beetje meer doen’.

Pieter Gjaltema

Pieter zijn kwarteeuw ervaring in zowel de civiele aannemerij als adviesbureaus, geeft meerwaarde bij complexe projecten. Zeker ook in de vaak zettingsgevoelige Nederlandse bodem. Een grondige aanpak is hierbij kenmerkend voor Pieter. Zijn aandacht daarbij voor overzicht, zonder daarbij de belangen van betrokken partijen uit het oog te verliezen, zorgt voor een effectieve samenwerking. Het opstellen van projectmatige begrotingen en het daarbij komen tot kostenefficiënte alternatieven worden tot zijn specialisme gerekend. Net als uitvoeringsbegeleiding, met de laarzen in de klei dus.

Alex Hak

Als praktijkman is Alex vooral een praktisch en analytisch denker. Eentje die door ruime ervaring van alle markten thuis is. Van tekenwerk en bestekschrijven tot EMVI plannen, kostencalculaties en (interim) bedrijfsleiding; Alex beheerst het. Gebiedsontwikkelingen waarin hij zijn brede ervaring maximaal kan benutten, hebben zijn hart. Net als relatiebeheer, waarin duidelijk zijn kwaliteiten als relatiebeheerder naar voren komen.

Maud Bouwens

Begonnen bij ingenieursbureaus, heeft Maud zich gespecialiseerd in verkeerstechniek. Een specialisatie die ervoor zorgt dat ze nooit meer ‘gewoon’ over een rotonde rijdt, maar altijd bewust is van de consequenties van verkeerstechnische ontwerpen. Ervaring die ze goed kan inzetten bij het beoordelen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en ontwikkelen van ontwerpen. Naast de samenwerking met opdrachtgevers, betrekt Maud ook graag andere disciplines als stedenbouw of groenontwerp bij het ontwerpproces.

Thom Remmerswaal

Proactieve betrokkenheid en de verantwoordelijkheid pakken is wat je bij Thom terugziet in de manier waarop hij werkt. Een kritische blik, overzicht houden maar ook uitstekend oog voor technische details. Inhoudelijk aan de slag met teken- en bestekswerk, kostenramingen, directievoering en toezicht, onderzoeksbegeleiding en omgevingsmanagement zijn sterke punten. Samen met de opdrachtgever en stakeholders een project naar een goed eindresultaat brengen, dat geeft energie.

HGCA B.V. werkt onder andere voor

Neem contact met ons op

Meer weten over civieltechnisch adviesbureau HGCA B.V. en wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Bel ons voor een afspraak. We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

info@hgca.nl
Alex: 06 – 53 57 61 89
Pieter: 06 – 21 81 86 58
Maud: 06 – 11 38 14 37
Thom: 06 – 46 44 05 47

Oosthaven 20
2801 PC Gouda
KVK: 70466491

Bezoekadres: Tielweg 10, 2803 PK Gouda

Uw omgeving is ons gebied