Wat we doen

Specialist in de buitenruimte

Diensten

Uw project goed geregeld

HGCA werkt met ruime civieltechnische ervaring en kennis samen met onze klanten aan slimme oplossingen voor de buitenruimte. Dit doen wij van schets tot uitvoeringsontwerp en van regie tot realisatie.

Samenwerken betekent voor ons niet alleen meedenken. Maar ook een vinger aan de pols houden en alles en iedereen een stap voor zijn. Uiteraard houden we u van elke fase op de hoogte. Samenwerken is immers samen werken.

Wij hebben onze werkzaamheden onderverdeeld in vier pijlers welke hieronder worden toegelicht.

Vier pijlers

De basis van ons werk

Water en Duurzaamheid

Op het gebied van waterhuishouding en duurzaamheid werkt HGCA met klimaatadaptieve oplossingen volgens de nieuwste ontwikkelingen. Wij maken een volledige waterparagraaf of watertoets bij ontwikkelingen, geven advies over het gebruik van duurzame materialen en denken mee over keuzes in groenbeheer.

Project management

Succesvol projectmanagement bestaat uit anticiperen en snel inspelen op vragen uit de markt. HGCA kan tempoversnellingen goed bijbenen en daarbij de kwaliteit en continuïteit blijven monitoren. Degelijke voorbereiding draagt bij aan een goed eindresultaat. Daarbij komen wij afspraken en deadlines na.

Verkeer
en Veiligheid

In een verkeerstechnisch ontwerp houdt HGCA goed rekening met optimale doorstroom en veiligheid voor de weggebruiker. Esthetiek en voldoende ruimte voor groen verliezen wij daarbij niet uit het oog. HGCA is tevens deskundige voor verkeersveiligheid rond scholen en schoolstraten. Wij zijn bevoegd verkeersveiligheidsauditor voor het onderliggend wegennet.

Engineering
en Advies

Of het gaat om starten vanaf de tenderfase of het schetsontwerp, HGCA denkt in elke projectfase met u mee. Wij kunnen de financiële haalbaarheid bepalen, over materialen adviseren of een stedenbouwkundig plan civieltechnisch uitwerken. Naast kwaliteit en kostenbewustzijn, spelen ook duurzaamheid en veiligheid een onmisbare rol in het ontwerptraject.

Onze werkzaamheden

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?